Middels deze website willen wij U een impressie geven inzake onze kernactiviteiten.
Zo houden wij ons onder andere bezig met de in en verkoop van bedrijfsactiva.
Deze zijn veelal afkomstig vanuit faillissementen, overstock en bedrijfsbeeindigingen.  
Daar wij de meeste activa vanuit faillissementen opkopen hebben wij ons steeds meer gaan specialiseren  in het snel en efficient bezemschoon opleveren van bedrijfspanden.
Curatoren zijn over het algemeen erg tevreden over de extra ondersteunende diensten die wij kunnen bieden.
LJ Trading is in staat snel te handelen daar waar nodig. Hierbij kunt U denken aan het taxeren van bedrijfsactiva, het professioneel wissen van datadragende apparatuur alsmede het maken van een back-up hiervan, pandbeheer, tijdelijk onderbrengen van bedrijfsactiva bij dreiging tot ontvreemding, data en archiefopslag, archief vernietiging, etc. etc